GIẢNG VIÊN – CỘNG TÁC VIÊN

PGS. TS Giang Thanh Long

Viện trưởng

Viện Chính sách Công và Quản lý (IPPM)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên ngành: Chính sách công

Xem CV PGS.TS Giang Thanh Long

TS Nguyễn Việt Cường

Phó viện trưởng

Viện Chính sách Công và Quản lý (IPPM)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển

Xem CV TS. Nguyễn Việt Cường

GS. TS Nguyễn Khắc Minh

Cố vấn nghiên cứu

Viện Chính sách Công và Quản lý

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Xem CV GS.TS Nguyễn Khắc Minh

TS Phạm Thế Anh

Trưởng Bộ môn Kinh tế Vĩ mô

Khoa Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Phạm Thế Anh

 

 

 

 

PGS. TS Nguyễn Thị Minh

Trưởng bộ môn Toán Kinh tế

Khoa Toán Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Toán kinh tế

Xem CV PGS. TS Nguyễn Thị Minh

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Tổng biên tập

Tạp chí Kinh tế và Phát triển

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển

Xem PGS.TS Lê Quốc Hội

PGS. TS. Tô Trung Thành

Trưởng Bộ môn Kinh tế Vi mô

Khoa Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV PGS. TS Tô Trung Thành

PGS. TS Lê Quang Cảnh

Phó Viện trưởng

Viện Quản lý Châu Á – Thái Bình Dương

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển

Xem CV PGS. TS Lê Quang Cảnh

TS. Nguyễn Phi Lân

Phó Trưởng Phòng Phân tích và Dự báo

Vụ Dự báo Thống kê Tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Nguyễn Phi Lân

TS. Nguyễn Hoàng Oanh

Giảng viên

Khoa Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Nguyễn Hoàng Oanh

TS Hà Quỳnh Hoa

Giảng viên Bộ môn Kinh tế Vĩ mô

Khoa Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Hà Quỳnh Hoa

Ths. Nguyễn Việt Hưng

Giảng viên Bộ môn Kinh tế vi mô

Khoa Kinh tế học

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Chuyên ngành: Kinh tế vi mô

Xem CV Ths. Nguyễn Việt Hưng

GS. TS Hirofumi Ando

Giảng viên

Khoa Quản trị địa phương

Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan

Chuyên ngành: Chính trị học

Xem CV GS. TS Ando

PGS. TS Lorenzo Pellegrini

Giảng viên Viện nghiên cứu xã hội quốc tế

Trường Đại học Erasmus, The Hague, Hà Lan

Chuyên ngành: Kinh tế môi trường và phát triển

Xem CV PGS. TS Lorenzo

TS Vũ Hoàng Nam

Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế

Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển

Xem CV TS. Vũ Hoàng Nam

TS. Trần Quang Tuyến

Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị

Trường Đại học Kinh tế

Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Trần Quang Tuyến

 

TS. Đặng Quang Vinh

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Đặng Quang Vinh

Ths. Trần Thị Vân

Nguyên trợ lý đại diện

Văn phòng UNFPA, Việt Nam

Chuyên ngành: Dân số học

Xem CV Ths. Trần Thị Vân

TS. Vũ Xuân Bình

Giảng viên

Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Vũ Xuân Bình

TS. Phạm Bảo Dương

Giảng viên

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn

Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển

Xem CV TS. Phạm Bảo Dương

TS. Phạm Thu Phương

Giảng viên

Trường Kinh tế Tài chính

Đại học Tasmania, Australia

Chuyên ngành: Tài chính

Xem CV TS. Phạm Thu Phương

TS. Vũ Văn Hưởng

Giảng viên

Học viện Tài chính

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Vũ Văn Hưởng

TS. Đoàn Thanh Tịnh

Nghiên cứu viên

Khoa Kinh tế học

Đại học Waikato, New Zealand

Xem CV TS. Đoàn Thanh Tịnh

Chuyên ngành: Kinh tế học

TS. Phùng Đức Tùng

Giám đốc

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong

Chuyên ngành: Kinh tế học

Xem CV TS. Phùng Đức Tùng

TS. Nguyễn Đăng Tuệ 

Giảng viên, nghiên cứu viên

Viện Kinh tế và Quản lý

Trường Đại hoc Bách khoa Hà Nội

Xem CV TS. Nguyễn Đăng Tuệ

TS. Bạch Ngọc Thắng

Nghiên cứu viên – Giảng viên

Viện Châu Á Thái Bình Dương

Đại học Kinh tế Quốc dân

Xem CV TS Bạch Ngọc Thắng

Quay lại trang chủ