CƠ SỞ PHÁP LÝ – DẤU ẤN MDE

02/07/1994

Dựa trên Quyết định số 1843/ GD-ĐT ngày 02/07/1994 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan được thực hiện với hỗ trợ tài chính của Chính phủ Hà Lan. Chương trình được thực hiện với sự liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc đầu tiên của Chương trình.

 

15/02/2002

Từ năm 2000 – 2002, nguồn tài trợ chính của Chương trình đến từ Tổ chức Hợp tác Phát triển Hà Lan (Dự án SAIL) dựa trên công nhận số 412/ CP-QHQT ngày 01/05/2000 trong giai đoạn thứ hai của dự án. Tài trợ của phía Hà Lan kết thúc vào cuối năm 2002 (năm 2003 một phần ngân sách tuy rất hạn chế vẫn còn cho những học viên được học bổng của khóa 8).

 

2004

Sau khi hoàn thành tốt giai đoạn dự án do Chính phủ Hà Lan tài trợ, năm 2004 Chương trình MDE đã được phía nước ngoài chuyển giao công nghệ và chính thức chuyển sang giai đoạn mới đảm bảo phát triển bền vững trên cơ sở thu phí đào tạo. Đây cũng là một bước quan trọng đánh dấu 10 năm xây dựng và phát triển của chương trình.

29/3/2007

Tiền thân là Dự án MDE, Trung tâm Kinh tế Phát triển và Chính sách Công Việt Nam – Hà Lan được thành lập theo quyết định số 952/QĐ-TCCB ngày 29/03/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

11/11/2010

Để đáp ứng nhu cầu toàn cầu hóa và phát triển trong giáo dục, Viện Chính sách Công và Quản lý (IPPM) được thành lập theo Quyết định số 1717/QĐ-ĐHKTQD-TCCB ngày 11/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Chương trình MDE là cốt lõi.

 

Quay lại trang chủ