TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG

 1. Yêu cầu tốt nghiệp

Để nhận được Bằng Thạc sỹ Kinh tế phát triển, học viên phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Hoàn thành tất cả các môn học với điểm số tối thiểu là 5,0;
 • Bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ với điểm số tổi thiểu là 5,0;
 1. Bằng cấp

Những học viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tốt nghiệp sẽ được nhận:

 • Bằng Thạc sỹ Kinh tế, Chuyên ngành Kinh tế Phát triển (tên tiếng Anh: Master of Arts in Development Economics) do trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp
 • Chứng chỉ xác nhận tham gia chương trình liên kết đào tạo do Viện Quốc tế về Nghiên cứu Xã hội ISS thuộc Đại học Tổng hợp Erasmus Rotterdam cấp
 • Bảng điểm của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Quốc tế về Nghiên cứu Xã hội ISS cùng cấp

Những học viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong chương trình đào tạo nhưng chưa hoàn thành luận văn thạc sỹ hoặc bảo vệ luận văn không thành công sẽ được nhận:

 • Chứng nhận hoàn thành chương trình do trường Đại học Kinh tế Quốc dân ký
 • Bảng điểm của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những học viên không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong chương trình đào tạo sẽ được nhận:

 • Giấy chứng nhận tham gia chương trình của Viện Chính sách Công và Quản lý
 • Bảng điểm của Viện Chính sách Công và Quản lý thể hiện kết quả môn học và số tín chỉ đã hoàn thành
Quay lại trang chủ