THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC VIỆT NAM – HÀ LAN, KHÓA 23, NĂM 2016

Thời gian đăng : 28/03/16 - 3:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN                                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 184 /TB-ĐHKTQD

                                                     Hà Nội, ngày  26  tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam–Hà Lan

 Khóa 23, Niên khóa 2016 – 2018

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế (viết tắt là ISS) thuộc Trường Đại học Tổng hợp Erasmus, Hà Lan, tuyển sinh Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan (gọi tắt là Chương trình MDE) Khóa 23, năm 2016, như sau:

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của Chương trình MDE nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Các học viên chương trình MDE sẽ được trang bị các tri thức bao quát về các lĩnh vực phân tích kinh tế, tài chính, chính sách, tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư, các thị trường tài chính, kỹ năng phân tích kinh tế ứng dụng, các kỹ năng độc lập nghiên cứu và tư duy lãnh đạo sáng tạo trong môi trường nền kinh tế và thế giới thay đổi năng động. Ngoài ra, chương trình MDE cũng được thiết kế nhằm trang bị các kỹ năng nghiên cứu cần thiết cho các ứng viên tốt nghiệp có khả năng tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ kinh tế, chính sách công ở các trường đại học nước ngoài

2. Ngành đào tạo: Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Phát triển

3. Đối tượng đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế. Nếu bằng tốt nghiệp đại học không thuộc các khối ngành trên phải học 03 môn bổ sung kiến thức trước khi dự thi hoặc có chứng chỉ chuyển đổi do cơ sở đào tạo Sau Đại học các trường khối kinh tế cấp.

4. Tổ chức đào tạo

-  Thời gian đào tạo: Khóa học được tổ chức trong 24 tháng (kể cả thời gian làm luận văn), học ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần và một ngày cuối tuần.

-  Quy mô lớp học: tối đa 60 học viên/lớp.

5. Bằng cấp

Học viên tốt nghiệp khóa học sẽ được cấp bằng Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Phát triển. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học KTQD (Việt Nam) cấp và Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế (ISS) thuộc Đại học Erasmus (Hà Lan) cấp giấy xác nhận tham gia Chương trình MDE.

6. Lệ phí tuyển sinh và học phí

-  Lệ phí tuyển sinh cho mỗi thí sinh: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn). Lệ phí được đóng khi thí sinh nộp hồ sơ thi tuyển. Lệ phí tuyển sinh đã bao gồm lệ phí hồ sơ và lệ phí thi tuyển.

-  Học phí toàn bộ khóa học: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng chẵn).

7. Kế hoạch tuyển sinh năm 2016: Dự kiến thời gian tuyển sinh theo 2 đợt thi như sau:

TT Nội dung công việc Tuyển sinh Đợt 1 Tuyển sinh đợt 2
1 Hạn nộp hồ sơ 17/06/2016 14/10/2016
2 Thi viết 25/06/2016 22/10/2016
3 Phỏng vấn 26/06/2016 23/10/2016
4 Khai giảng  Tháng 8 năm 2016 Tháng 11 năm 2016

Thi viết 3 môn: Kinh tế học, Toán kinh tế cơ sở và Tiếng Anh. Trong đó môn tiếng Anh là môn điều kiện.

8. Thời gian ôn thi và học bổ sung kiến thức ĐỢT 1:

– Thời gian thi: 25, 26/06/2016

–  Thời gian ôn thi: từ ngày 09/05/2016 đến 17/06/2016

–   Thời gian học bổ sung kiến thức: 02/05/2016 đến 05/06/2016

Học bổ sung kiến thức đối với thí sinh thuộc diện phải học bổ sung kiến thức 3 môn sau: Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô và Kinh tế Phát triển.

9. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

–   Sơ yếu lý lịch theo mẫu thông dụng hiện hành, có thể tải về từ trang điện tử của Viện CSC&QL – http://www.ippm.edu.vn, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú;

–   Đơn đăng ký dự thi theo mẫu quy định, có thể tải về từ trang điện tử của Viện CSC&QL;

–   Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học. Trường hợp các sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ cấp bằng thì cần có giấy xác nhận tốt nghiệp và bổ sung bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp khi nhập học;

–   Hai ảnh cỡ 3×4. Phía sau ảnh ghi đầy đủ thông tin của thí sinh: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh;

–   Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có).

           Ứng viên có thể gửi yêu cầu nhận mẫu đăng ký dự tuyển qua email info@ippm.edu.vn.

10. Liên hệ và giải đáp:

Mọi thông tin cần được cập nhật và giải đáp, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chương trình MDE, Viện Chính sách Công và Quản lý,

Phòng 4.4, Tầng 4, Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.38693369               Hotline: 0904 902 199

Email: info@ippm.edu.vn             Website: http://www.ippm.edu.vn

11. Địa điểm nộp hồ sơ:

Văn phòng Chương trình MDE thuộc Viện Chính sách Công và Quản lý:

Phòng 4.4, Tầng 4, Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,

Đường Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.38693369               Hotline: 0904 902 199

12. Giới thiệu thông tin tuyển sinh đợt 1:

18h30, Thứ Sáu, ngày 01/04/2016 tại Văn phòng Chương trình MDE

Địa điểm: Phòng 4.5, Gác 4, Nhà 10, Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Nơi nhận:

  • Các doanh nghiệp và tổ chức xã hội;
  • Các ứng viên và người quan tâm;
  • Lưu TH, Viện CSC & QL.

 

 

  HIỆU TRƯỞNG Đã ký

 GS. TS. Trần Thọ Đạt

Ghi chú:  Không phải học bổ sung kiến thức đối với Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế tức thí sinh tốt nghiệp đại học các trường: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính và các trường đại học (học viện) khác nhưng học chuyên ngành thuộc một trong các khối ngành trên (trước đây gọi chung là khối kinh tế).

Quay lại trang chủ

Sản Phẩm Liên Quan