Thông báo Quyết định trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2017

Thời gian đăng : 15/11/17 - 3:48

Thông báo Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển Khóa 24

Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan, Đợt 2 năm 2017

Viện Chính sách Công và Quản lý (IPPM), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) trân trọng thông báo Quyết định và Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đợt 2, Khóa 24 năm 2017, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan (Hội đồng thi ngày 04, 05/11/2017) ở file đính kèm dưới đây:

MDE24 – QD trung tuyen dot 2

Để tạo cơ hội thuận lợi cho ác ứng viên có nhu cầu vào học Chương trình MDE, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức thi tuyển sinh Chương trình Cao học KTPT Việt Nam – Hà Lan (gọi tắt là Chương trình MDE) thành 2 đợt thi: đợt 1 thi tuyển vào cuối tháng 6, đợt 2 thi tuyển vào cuối tháng 10/đầu tháng 11 hàng năm.

Chi tiết Thông báo tuyển sinh Chương trình MDE đợt 1 năm 2018 sẽ được đăng trên website của IPPM và của NEU sau ngày 31/12/2017.

Viện CSC & QL xin trân trọng thông báo!

Quay lại trang chủ

Sản Phẩm Liên Quan