PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Sau khi nộp hồ sơ tuyển sinh và được Hội đồng tuyển sinh đánh giá đủ điều kiện dự tuyển, thí sinh sẽ tham gia thi viết và phỏng vấn:

  • Thi viết bằng tiếng Anh. Nội dung thi tổng hợp các môn Kinh tế học, tiếng Anh và Toán kinh tế cơ sở.
  • Phỏng vấn. Mục đích là nhằm đánh giá khả năng về trình bày và giao tiếp bằng tiếng Anh của thí sinh thông qua phỏng vấn trực tiếp

Điểm xét tuyển được xếp hạng từ trên xuống theo tổng số điểm của cả hai vòng. Hội đồng Tuyển sinh sẽ xét chọn căn cứ vào chỉ tiêu đã phê duyệt và ra quyết định cuối cùng về số thí sinh trúng tuyển. Danh sách thí sinh xét tuyển được niêm yết tại Văn phòng Viện Chính sách Công và Quản lý và trên cổng thông tin của Viện (tại http://www.ippm.edu.vn).

Quay lại trang chủ