Khung Chương trình MDE

Thời gian đăng : 18/01/16 - 3:17

Khung chương trình đào tạo cao học KTPT Việt Nam – Hà Lan (Chương trình MDE) được chia thành 4 kỳ,  học trong 2 năm.

Chi tiết các môn học xem tại:  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ MDE

Quay lại trang chủ

Sản Phẩm Liên Quan