HỌC PHÍ

Học phí của Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan là 95.000.000đ/Khóa/2 năm. (Học phí đã bao gồm trọn gói cả học tập và chi phí bảo vệ luận văn tốt nghiệp)

Quay lại trang chủ