ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học đều có thể thi tuyển vào Chương trình MDE . 

Yêu cầu học bổ sung kiến thức đại học: đối với các thí sinh tốt nghiệp đại học các ngành không thuộc khối ngành kinh tế như luật, ngoại ngữ, tin học, xã hội nhân văn, … thì phải học bổ sung kiến thức 3 môn tại Đại học Kinh tế Quốc dân do Viện Chính sách Công và Quản lý tổ chức.

Quay lại trang chủ