Cơ hội làm việc khi tốt nghiệp

Mục tiêu đào tạo của Chương trình MDE nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Các học viên chương trình MDE sẽ được trang bị các tri thức bao quát về các lĩnh vực phân tích kinh tế – tài chính – chính sách, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, các thị trường tài chính, kỹ năng phân tích kinh tế ứng dụng, các kỹ năng độc lập nghiên cứu và tư duy lãnh đạo sáng tạo.

 

Những ứng viên tốt nghiệp chương trình này có khả năng làm việc tại:

  • Các tổ chức tài chính
  • Các Ngân hàng và thị trường tài chính
  • Các quỹ đầu tư
  • Các doanh nghiệp có nhu cầu phân tích nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước
  • Các tổ chức quốc tế và các dự án quốc tế có nhu cầu phân tích kinh tế – tài chính
  • Các trường đại học
  • Các cơ quan nghiên cứu khoa học kinh tế
  • Các viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội
  • Các cơ quan dự báo và hoạch định chính sách trung ương và địa phương

Thống kê việc làm học viên tốt nghiệp chương trình MDE tại ĐHKTQD

STT

Cơ quan công tác

ĐHKTQD (Tỷ lệ)

1

Các cơ quan Nghiên cứu và hoạch định chính sách nhà nước (Bộ, Viện nghiên cứu trung ương)

26%

2

Các trường đại học

22.6%

3

Các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư

23.8%

4

Các công ty nhà nước

5.1%

5

Các công ty tư nhân (bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài)

14.2%

6

Các lĩnh vực khác (dự án nước ngoài, tổ chức xã hội)

8.3%

Tổng số

100%

Quay lại trang chủ