THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC HÀ LAN ĐỢT 2 NĂM 2018

Thời gian đăng : 24/08/18 - 8:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 Số:  1061  /TB-ĐHKTQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  08  tháng 08 năm 2018 

 THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh Đợt 2, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam–Hà Lan, Khóa 25,

Niên khóa 2018 – 2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế (viết tắt là ISS) thuộc Trường Đại học Tổng hợp Erasmus, Hà Lan, tuyển sinh khóa 25, Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan (gọi tắt là Chương trình MDE) ĐỢT 2năm 2018 như sau:

 1. 1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của Chương trình MDE nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Các học viên chương trình MDE sẽ được trang bị các tri thức bao quát về các lĩnh vực phân tích kinh tế, tài chính, chính sách, tổ chức tài chính, các quỹ đầu tư, các thị trường tài chính, kỹ năng phân tích kinh tế ứng dụng, các kỹ năng độc lập nghiên cứu và tư duy lãnh đạo sáng tạo trong môi trường nền kinh tế và thế giới thay đổi năng động. Ngoài ra, chương trình MDE cũng được thiết kế nhằm trang bị các kỹ năng nghiên cứu cần thiết cho các ứng viên tốt nghiệp có khả năng tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ kinh tế, chính sách công ở các trường đại học nước ngoài.

 1. 2. Ngành đào tạo:

Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Phát triển.

 1. 3. Đối tượng đào tạo:

Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối kinh tế. Nếu bằng tốt nghiệp đại học không thuộc khối kinh tế (khối kỹ thuật, y dược,  khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, luật,…) phải học bổ sung kiến thức 3 môn (Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô và Kinh tế phát triển) do Đại học KTQD tổ chức hoặc có chứng chỉ chuyển đổi do cơ sở đào tạo Sau Đại học các trường khối kinh tế cấp.

 1. 4. Tổ chức đào tạo
 • Thời gian đào tạo: Khóa học được tổ chức trong 24 tháng (kể cả thời gian làm luận văn), học ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần hoặc hai ngày cuối tuần.
 • Quy mô lớp học: 25-45 học viên/lớp
 1. 5. Bằng cấp

Học viên tốt nghiệp khóa học sẽ được cấp bằng Thạc sỹ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Phát triển. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học KTQD (Việt Nam) cấp và Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế (ISS) thuộc Đại học Erasmus (Hà Lan) cấp giấy xác nhận tham gia Chương trình MDE.

 1. 6. Lệ phí tuyển sinh và học phí
 • Lệ phí tuyển sinh cho mỗi thí sinh: 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng chẵn). Lệ phí được đóng khi thí sinh nộp hồ sơ thi tuyển. Lệ phí tuyển sinh đã bao gồm lệ phí hồ sơ và lệ phí thi tuyển.
 • Học phí trọn gói toàn khóa học: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng chẵn).
 1. 7. Kế hoạch tuyển sinh đợt 2 năm 2018:

– Hạn nộp hồ sơ:                                   26/10/2018

– Thi viết và phỏng vấn:                03/11/2018

  • Buổi sáng: gồm 2 bài thi (1) Bài thi kiến thức tổng hợp: Toán + Kinh tế học; (2) Bài thi Tiếng Anh
  • Buổi chiều: Phỏng vấn
 1. - Khai giảng:                                    17/11/2018
 2. 8. Căn cứ xét tuyển

Kết quả xét tuyển được căn cứ vào Điểm tuyển sinh và điểm tiếng Anh.

Điểm tuyển sinh là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm điểm của bài thi tổng hợp và điểm phỏng vấn.

Điểm tiếng Anh : Đạt mức yêu cầu của Chương trình

 1. 9. Thời gian ôn thi và học bổ sung kiến thức:
 • Thời gian ôn thi: từ ngày 01/10/2018 đến 31/10/2018

Lệ phí ôn thi: 3.200.000 đ

 • Thời gian học bổ sung kiến thức 3 môn: 05/10/2018 đến 29/10/2018

Lệ phí học BSKT: theo quy định hiện hành của Trường ĐH. KTQD

 1. 10. Hồ sơ dự tuyển:
 2. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
 • - Bản sao công chứng bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học. Trường hợp các sinh viên mới tốt nghiệp đang chờ cấp bằng thì cần có giấy xác nhận tốt nghiệp và bổ sung bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp khi nhập học;
 • - Đơn đăng ký dự thi theo mẫu quy định;
 • -  Sơ yếu lý lịch theo mẫu thông dụng hiện hành, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương nơi cư trú;
 • -  Bốn ảnh cỡ 3×4. Phía sau ảnh ghi đầy đủ thông tin của thí sinh: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh;
 • -  Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có).
 • Địa điểm nộp hồ sơ:

      Văn phòng Chương trình MDE thuộc Viện Chính sách Công và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Phòng 4.4, Tầng 4, Nhà 10, Đại học KTQD, đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

      Thí sinh có thể tải mẫu Đơn đăng ký dự thi và Sơ yếu lý lịch tại đây: 3.Mẫu-đăng-ký-dự-thi-MDE4. Mau SY ly lich

 1. 11. Liên hệ và giải đáp

Mọi thông tin cần được cập nhật và giải đáp, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Chương trình MDE, Viện Chính sách Công và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Điện thoại: 04.38693369               Hotline: 0914 333 959/090 4902199

Email: info@ippm.edu.vn             Website: http://www.ippm.edu.vn

 

Nơi nhận:

 • Các doanh nghiệp và tổ chức xã hội;
 • Các ứng viên và người quan tâm;
 • Lưu TH, Viện CSC & QL.

 

 

  HIỆU TRƯỞNG(Đã ký)

GS. TS. Trần Thọ Đạt
Quay lại trang chủ

Sản Phẩm Liên Quan